Hakkımızda

Paradigma Medikal

Tarihçemiz:

Şirketimizin resmi ticari ünvanı Paradigma Medikal Hizmetleri Danışmanlık ve Özel Sağlık Yaşam Turizm Ticaret Anonim Şirketi’dir. 2013 yılında Antalya’da kurulduk. Ana Sözleşmemize göre sağlık ve turizm alanları başta olmak üzere birkaç sektörde ticaret, organizasyon ve danışmanlık faaliyetleri gibi geniş bir yelpazede çalışmayı hedefledik. Kuruluşumuzun ilk yıllarında sağlık turizmi çalışmalarına ağırlık verdik. Özellikle Ukrayna ve Rusya’dan başvuran hastalara ülkemizde sağlık hizmeti verilmesine aracılık ettik.

2019-2020 yıllarında sermaye ve ortaklık yapısında değişiklikler gerçekleştirdik. Farklı sektörlerden gelen temsilcilerle güçlendik ve faaliyet önceliğimizi değiştirdik.

Rotamızı geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanına çevirdik. Bütünsel bir yaklaşımla insan hayatına ve sağlığına yön veren yöntemler içinde merkeze biyofrekansı veya diğer bir deyişle titreşim tıbbını yerleştirdik.

Şirketimiz günümüzde Ana Sözleşmemize uygun biçimde, Trikombin isimli biyofrekans cihazı başta olmak üzere, Geo-safe elektriksel- elektromanyetik alanlardan korunma aparatları, Biyo-vita gıda destekleri gibi ürünler ile diğer medikal malzemelerin tanıtım, pazarlama ve satışı faaliyetleri;  internet üzerinden ülkemizin, kültürümüzün ve dilimizin tanıtımı faaliyetleri; sosyal medyada tıbbi platform yönetimi faaliyetleri ile iştigal etmektedir. 

Misyonumuz:

İnsanların sağlıklı yaşam hak ve taleplerine iyi, doğru ve güzel çözümler üretmek.

Sağlık hizmeti ve ürünlerinin arz - taleplerinin buluşmasını sağlamak.

Merkezimize başvuranlara yaşam ve sağlıkla ilgili referanslı bilgi, öneri ve tavsiyeler sunarak mentörlük yapmak.

Muhtemel sağlık sorunlarıyla ilgili önleyici ve tamamlayıcı, mevcut sağlık sorunlarıyla ilgili destekleyici, genel sağlık durumlarıyla ilgili bütünleyici yöntemleri araştırıp bu süreçleri yönetmek ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

Kendi ülkelerinde ve şehirlerinde ihtiyaç duydukları gerekli ve yeterli sağlık hizmetine ulaşamayan insanlara hızlı, kaliteli, güvenli ve güvenilir sağlık hizmetleri alma konusunda danışmanlık hizmeti sunmak. Bu kişilerin yolculuk, konaklama, tanı ve tedavi süreçlerini diğer sağlık ve turizm şirketleri ve profesyonelleri ile işbirliği yaparak organize etmek.

Tıbbi bilgi, konu ve tartışmaların paylaşımlarını yaygınlaştırmak.

Ülkemizi, kültürümüzü, dilimizi tanıtmak, diğerlerini tanımak ve işbirliktelikleri oluşturmak.

Vizyonumuz:

Kendi beden ve sağlığıyla ilgili bilgi, sağaltımında ise irade sahibi, bilişsel olarak özgür ve davranışsal olarak özgün bir toplum temelinde birbiriyle tanışık ve barışık, sınırların olmadığı bir dünya idealini gerçekleştirmek.

Yöntemlerimiz:

Kadim bilgi ve yöntemlerin modern bilim ve teknolojiyle estetik bir biçimde buluşturulması ve akıl süzgecinden geçirilip sentezlenmesi.

Bilimsel tutum, felsefi anlayış, sanatsal duyarlılık ve erdemli faaliyet; kaliteli, ölçülü ve kontrollü diyet ile düzenli spor ve dengeli yaşam.

Mottomuz:

"Sağlıklı Kal"

Simgemiz:

Kadim tıp sembolünün modern ve minimalist bir yorumudur.

Kadim sembolde hekim-tanrı Asklepios’a (Aesculapios-bizim kültürümüzdeki dengi Lokman Hekim) ve/veya Hermes’e (Hermes Trimegistes-bizim kültürümüzdeki dengi Hızır-Hıdır) ait bir asa, ona  dolanmış bir yılan ve eczacılık sembolü olarak da gümüş bir tas vardır.

Asa bir fidandır, ağaçtır  yani organik doğanın durağan ve sabit, köklü, kalıcı ve güçlü tarafını temsil eder. Asa, kralların yani iktidarın veya iradenin de sembolüdür. Aynı zamanda peygamberlerin ve gezginlerin de sembolüdür, yani direnmenin, dayanağın.

Yılan ise organik doğanın hareketli, esnek tarafını temsil eder. Toprağın altına girip çıkması ölüm ve yaşamı hatırlatır, başka bir alemle/dünyayla bağlantıyı anımsatır. Deri değiştirmesi değişimi, yenilenmeyi, doğumu anlatır.

Ağaç yeryüzünden aldıklarını, özümsediklerini meyve haline getirir ve yılana nimet yaratır, dalları ve yapraklarıyla ona korunma sağlar. Yılan toprakta açtığı kanallarla ağacın köklerini rahatlatır, daha iyi beslenmesine ve havalanmasına olanak sağlar, köklerin daha derinlere ulaşmasına olanak verir. Yılan, ağacı kemiricilerden korur.

İkisi bir arada aslında varoluşsal bir gerçeği anlatırlar: birbirine muhtaçlığı, ikili birliği, ihtiyacı, desteği… Felsefi olarak da ağaç sağlamlığı, duruşu yani iradeyi; yılan ise esnekliği, doğumu, yenilenmeyi yani yaratıcılığı temsil eder. Yani irade ve yaratıcılık birbirini besler ve destekler.

Semboldeki gümüş tas ise inorganik doğayı veya evreni temsil eder. Ama bu, insanla tanışmış, insan eli değmiş bir evrendir. Tabiatta olduğu gibi kalmamış, insan aklı ve emeğiyle şekillenmiştir. Yani kainat insanla buluşmuş, tanışmıştır.

Gümüş iyonlarının antimikrobiyal özelliği başta olmak üzere çeşitli sağaltıcı etkileri vardır. Gümüş çevreyle, özellikle de sıvılarla en hızlı etkileşen maddelerdendir, bu değişimi de rengini karartarak gösterir.

Gökten gelen yağmuru içen, yerden çıkan mineralleri yiyen yılan bu iki zıtlığın ürünlerini kendi içinde birleştirir ve korunmak için zehre dönüştürür. Ama bu zehir uygun bileşenlerle belli bir oranda bir araya gelirse bir panzehir veya ilaç oluşur. İşte bu da insanın gözlem, deneyim ve bilgisi sonucunda yine onun ürettiği aletlerle ulaşılan bir sonuçtur. Yani insan doğayı gözleyip, onu öğrenip, işbirliği yaparak onu dönüştürür. Kendisinin ve bir başkasının faydalanmasını sağlar.

Titreşim tıbbının da dayanağını oluşturan, biliminin en son ulaştığı atom altı düzeylerdeki çalışmalardan esinlenerek bizler de tıp sembolünü yeniden yorumladık. Yılan, bizim simgemizde kuantaların dalga hareketine; asa, kuantaların noktasal hareketine; gümüş tas ise kuanta kaynağına/jeneratörüne dönüştü. Renklerimiz  insan vücudundaki enerji merkezlerinin renkleri, yine yedi çakrayı simgeleyen yedi tane noktamız var. Bizim simgemizde de kainatın en temel yapıtaşlarının kainatın son ürünü olan  insan aklıyla buluşması  enerjetik düzeyde sembolize edildi.

Yönetim Kurulu

Emin Ali Tütüncü: 

2003 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme lisans ve Çukurova Üniversitesi İşletme yüksek lisans dereceleri mevcuttur. İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Antalya’da sağlık ve turizm sektörlerinde acil hekimi, işyeri hekimi, turizm hekimi olarak çalıştı, başhekim yardımcılığı görevinde bulundu.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmektedir. 

Detaylı özgeçmiş.

Marina Tütüncü: 

2010 yılında Poltava Devlet Pedagoji Üniversitesi’nden (Ukrayna) mezun olmuştur. Uygulamalı Matematik ve Enformatik  alanında lisans, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında üst lisans dereceleri mevcuttur.

Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde eğitim görmüş ve diploma almıştır.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca bilmektedir. 

Ukrayna ve Türkiye’de devlet ve özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmıştır.

Biyofrekans Sistemleri Eğitim ve Araştırma Hizmetlerince düzenlenen Trikombin Temel Eğitimi, Geo-Safe Ürün Eğitimi, Matrix Eğitimi sertifika programlarına katılmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Yorum Gönder

14 + 7 = ?
Bu site, Bulut Web Site Logo Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım
https://mc.yandex.ru/pixel/6160425313680128724?rnd=%aw_random%